Menu Zamknij

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.eurotech.me

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sprzedaży poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest EUROTECH Robert Zawadzak, ul. Mirabelki 31, 05-509 Józefosław, NIP: 95115101013, REGON 16142578.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego www.eurotech.me są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Klient zakładający konto w sklepie internetowym podaje:
  • adres e-mail;
  • dane adresowe:
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu.
 5. Przedsiębiorcy zamierzający dokonać zakupu w sklepie internetowym dodatkowo podają:
  • nazwę firmy wraz z danymi adresowymi;
  • numer NIP.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików „cookies”.
 8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 9. Dane podane w formularzu (takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mailowy, adres Klienta) są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego czy realizacji wysyłki towaru.
 10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji, zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, a także prawo do ich usunięcia oraz do prawo do zapomnienia.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. Strony ustalają, iż w przypadku złożenia zamówienia obowiązują: Ogólne warunki sprzedaży i dostawy oraz Ogólne warunki serwisu i montażu obligatoryjne w EUROTECH Robert Zawadzak, dostępne na stronie www.eurotech.me.
 14. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.